In English

Annonsering av loppmarknader på Internet

Advertising of garage sales on the Internet

Andreas Jilvero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 50 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Om man planerar att sälja ett föremål, är det naturligt att vända sig till en köp- och säljsajt, exempelvis Blocket.se. Detta går bra om föremålet är värdefullt, ty då får säljaren ut mycket pengar per spenderad tid. Om man däremot ska sälja en mängd mindre värdefulla saker, då blir det inte ekonomiskt hållbart att använda samma process, eftersom tidåtgången antagligen kommer vara stor medan inkomsten är låg. Rapportens syfte är bland annat att visa och utveckla en webbaserad tjänst där privatpersoner kan annonsera ut sina loppmarknader. Genom att annonsera ut en personlig loppmarknad kan man på så sätt minska tidsåtgången för säljaren samt centralisera försäljningen av alla föremål till ett ställe. Systemutvecklingen har dock varit ett komplext arbete, där man som utvecklare ställs inför många val gällande plattformar och implementationsteknik, där varje val påverkar det nästa. Rapporten redovisar de implementationsval som har gjorts samt ett resultat som, med implementationsvalen som grund, visar en webbapplikation som syftar till att vara en annonsmarknad för loppmarknader.Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2018-06-18

CPL ID: 156034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek