In English

Planera för tåg - En studie i bebyggelsestruktur i anslutning till tågstationer med pendeltrafik

Planning for railroad - A study of the building structure in conjunction with train stations with commuter traffic

Sofia Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek