In English

Flush oil production. Flush oil to T-1651 at the closure of the hot oil furnace

Victor Franzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155994

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek