In English

Heat transfer optimization of shell-and-tube heat exchanger through CFD studies

Usman Ur Rehman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek