In English

Fatigue Life Assessment of Bridge Details Using Finite Element Method

Mohsen Heshmati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:3, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fatigue assessment, Steel bridges, Welded joints, Finite element method, Hot spot stress, Effective notch stress, Experimental approach, Fatigue life improvement techniques, Burr grinding, Ultrasonic impact treatmentPublikationen registrerades 2012-03-16. Den ändrades senast 2015-02-11

CPL ID: 155965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek