In English

Anthropomorphic Proof System for First-Order Logic

Abdul Rahim Nizamani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Report - IT University of Göteborg, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg , ISSN 1651-4769; 2010:128, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: AnthropomorphicPublikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek