In English

Interface for a Railway Control System

Monireh Sanaei ; Akbar Abdi Azandaryani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Report - IT University of Göteborg, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg , ISSN 1651-4769, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: RailwayPublikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155930

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek