In English

Plant design for the separation of various components from turpentine oil

Adnan Sarwar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 46 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek