In English

SIP IP-telefoni – En lättvikts VoIP klient som använder SIP

SIP IP Telephony – A light weight VoIP client using SIP

JONAS ANGHOLT ; CHRISTOFFER MILDING
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete undersöker möjligheterna att skapa en liten avskalad VoIP-applikation som skall göra det möjligt för två användare att kommunicera med varandra gratis bara de har tillgång till Internet. Målet är att applikationen skall vara en del av en helhetslösning som skall passa företag och eventuellt skall den portas till en mobil plattform. Frågeställningar som rapporten fokuserat på är bland annat: Vilka SIP meddelanden behövs för grundläggande funktionalitet hos en VoIPapplikation? Hur ser kopplingen mellan två klienter ut? Då kravspecifikationen inte var fullständig vid arbetets början har vi arbetat i en iterativ process, lagt till funktionalitet sedan testat innan nästa iteration påbörjats. Denna applikation har utvecklats i ett nära samarbete med ett annat examensarbete där fokus ligger på att traversera brandväggar. Arbetet har utförts genom studier av liknande lösningar och artiklar, trialand- error programmering. Resultatet vi kom fram till är en applikation som kan traversera brandväggar, om än med en icke tillfredsställande ljudkvalitet och fördröjning på ljudet. Även en prototyp för mobiltelefoner utvecklades.Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155918

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek