In English

SIPit SIP IP-Telefoni med brandväggstraversering

SIP IP telephony with firewall traversal

DANIEL LUNDGREN ; RASMUS BRYTH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 78 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett grundproblem för IP-telefoni är att brandväggar ej har några standardportar öppna för dess trafik. Lösningen är att utnyttja en vanligt förekommande tjänsts port. Närmare bestämt webbtrafik som nyttjar port 80 och transportprotokollet TCP. Detta examensarbete har undersökt möjligheterna att med en egenutvecklad IP-telefonilösning SIPit, traversera brandväggar. Då en viss typ av brandväggar förhindrar kommunikation med UDP, men tillåter initiering av en TCP-anslutning inifrån ett nätverk utnyttjar SIPit detta. Den praktiska delen av SIPit går ut på att använda en proxy för tunnling av IP-telefonins TCP-trafik. Det faktum att man tunnlar trafik genom en brandvägg öppnar upp för nya säkerhetsbrister som har behandlats separat i form av en topologi med proxytvång. Arbetet har resulterat i en applikation som bevisat att tunnling av IP-telefoni är möjligt med TCP. Vidare har det bevisats att TCP är ett alternativ för IP-telefoni och har möjlighet att bringa god kvalitet på ett samtal. Syftet är uppnått, men för att uppfylla den funktionalitet som specificerats genom arbetet krävs vidare utveckling.Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek