In English

Social media data mining and inference system based on sentiment analysis

Ana Sufian ; Ranjith Anantharaman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Report - IT University of Göteborg, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg , ISSN 1651-4769; 2011:073, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: social media, sentiment analysis



Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek