In English

Ilait Virtualiserad blocklagring

Ilait Virtualized Block Storage

Fredrik Hansson ; Andreas Gustafsson ; Mikael Grüner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 22 s.
[Examensarbete på grundnivå]

När fler och fler hårddiskar kopplas samman, både serverhallar och datacenter, för att bilda virtuella lagringsenheter krävs nya mjukvarulösningar. Detta för att kontrollera de här virtuella enheterna och deras önskade funktionalitet när det kommer till redundans, säkerhet och feltolerans.Rapporten behandlar en möjlig mjukvarulösning för att styra sådana virtuella enheter.De här virtuella enheterna är högst anpassningsbara då det kommer till lagringsutrymme och kan variera i prestanda från SATA ända upp till SSD när det kommer till läs- och skrivning av data. Mjukvaran är kodad i Google Go och nyttjar en databas med öppen källkod vid namn MongoDB (Humongous Database).Mjukvaran gör det möjligt att dela upp större datafiler till mindre, fyra MegaByte stora s.k. extents vilket underlättar funktionalitet så som datadeduplicering och s.k. snapshots.Systemarkitekturen ämnar även motverka problem som följer med virtuella enheter genom att eliminera s.k. single point of failure, d.v.s. delar av systemet som stänger ned systemet då de själva stängs av.Rapporten lägger stor fokus på databashanteringen och lagringen av data och mindre då det kommer till överföringen av data inom systemet.Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek