In English

Utvärdering av TCP/IP-kommunikation

Evaluation of TCP/IP communication

Dieu Hon Huynh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 65 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta projekt är utfört på Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med detta arbete var att utvärdera om TCP/IP kommunikation i kombination med realtidsoperativsystem FreeRTOS genom en mikroprocessor ur Microchips PIC18-serie var möjlig. För att ta reda på detta användes en testrigg med en elmotor och tre pneumatiska cylindrar. Det skulle vara möjligt att varvtalsreglera likströmsmotor via en webbsida. De tre pneumatiska cylindrarna skulle styras parallellt där svarstiden inte skulle vara märkbar. Resultatet av projektet var att det gick att fjärrstyra motorn från en webbsida men också att det gick att styra cylindrarna parallellt med en svarstid som inte var märkbar. Dessvärre kunde inte projektets realtidsoperativsystemsdel fullbordats då det fanns kompabilitetsproblem med den valda processorn.Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155904

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek