In English

Peroxide modification of high density polyethylene for pipe applications

Lisa Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155861

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek