In English

Utveckling på gott och ont. Underlag till framtida planering av området Sönnerbergen

Development of the area Sönnerbergen

Anna Klang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155832

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek