In English

Beyond Green - 5 Case Studies of Sustainable Renovation

Jingjing Song ; Wenxuan Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155807

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek