In English

Byggtekniska lösningar för takfot och infästning av fönster i yttervägg

Construction techniques for eaves and fixation of window in the exterior wall

Anna-Karin Claesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:136, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Byggtekniska lösningar, typritningar, fönster, takfot, lufttäthetPublikationen registrerades 2012-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek