In English

House inside a glass house - The greenhouse effect, Part II

Lena Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:117, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Building physics, greenhouse effect, energy efficiency, indoor temperaturePublikationen registrerades 2012-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155760

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek