In English

Evaluating Volvo Car Corporation’s Central Distribution Center’s Transport-Time Measure and Providing Practical Applications

Aleksandar-Junior Kozak ; Erik Gallneby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:005, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek