In English

Stochastic portfolio optimization of generation self-sheduling in deregulated electricity markets

Pierre Rousseau
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155753

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek