In English

Thermal bridges at foundations - Evaluation of heat calculation methods

Hannes Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:146, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Thermal, bridge, heat, loss, calculation, HEAT2, HEAT3, ISO 10211:2007, ISO 13370:2007Publikationen registrerades 2012-03-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155743

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek