In English

Utvärdering av byggnadstekniska lösningar - Avseende på fukt och lufttäthet

Evaluation of structural solutions - Respect to moisture and air tightness

Daniel Erlingfors ; John Edström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:56, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-03-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155742

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek