In English

Optimal bidding strategy for PHEV fleet aggregators - A bilevel model

Kristoffer Weywadt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 60 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155734

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek