In English

En marknadsplats för mobila plattformar

A marketplace for mobile platforms

Feriz Peci ; Jonatan Rhodin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 48 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Både mobila plattformar och digitala marknadsplatser är idag växande branscher med ständigt fler användare. Den här rapporten ämnar kombinera dessa två områden i en applikation anpassad för Android. Applikationen bygger på de funktioner som vanligtvis kännetecknar en digital marknadsplats och några nya funktioner som den mobila plattformen erbjuder. Den tekniska utformningen beskrivs i detalj och alla för applikationen nödvändiga funktionaliteter är uppdelade i moduler. Uppbyggnaden av applikationen delats upp i fyra steg, från en simpel handelsplats för ett enskilt företag till en fullfjädrad marknadsplats med ett potentiellt stort antal säljare och köpare där även den fysiska positionen av varorna kan spela en viktig roll. Varje steg eller fas i uppbyggnaden är i sig en självständig applikation, med tillräcklig funktionalitet för att användas i ett enskilt sammanhang. Den slutliga produkten är en generaliserad lösning som uppfyller alla de nödvändiga kraven som en digital marknadsplats har. Dessutom tillför den nya funktioner anpassade till en mobil plattform.Publikationen registrerades 2012-03-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek