In English

Management-­‐system för medelstora IP‐nätverk

Management system for middle-­‐sized IP networks

Björn Andersson ; Elin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 41 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Idag är tillgång till Internet och lokala nätverk av stor vikt för både företag och privatpersoner. I takt med att komplexiteten i dagens IT-­‐miljöer växer ökar även behovet av ett väl fungerande management-­‐system för att säkra driften. Målet med detta projekt är att ta fram en lösning för övervakning och konfiguration av ett medelstort IP-­‐ nätverk. Med SNMPv3 i grunden har vi med hjälp av verktygen PRTG Network Monitor, SnmpB och Net-­‐SNMP konstruerat ett komplett paket för nätverksadministrering. Resultatet är ett överskådligt och lättanvänt system med goda möjligheter för framtida expansioner. Vårt system innefattar alla de delar vi från början hade för avseende att implementera.Publikationen registrerades 2012-03-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek