In English

Implementation of sustainability objectives from a product value chain perspective. An organizational mapping and analysis of Eka Chemicals.

Johanna Martinsson ; Sofia Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 136 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-06. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 155637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek