In English

Identifying wastes in supply chain coordination

Ting-Chen Su
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek