In English

Procurement cost governance

Johan Lindström ; Niklas Löfberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:001, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155579

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek