In English

Behov, förutsättningar och teknisk specifikation av säkerhetssystem vid sidokollisioner

Needs, requirements and technical specification of safety systems at side collisions

Anna Fredriksson ; Pär Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek