In English

The impact of sourcing practices on software pricing

Henrik Kjellgren ; Petter Liif
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:112, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek