In English

Development of a differentiated high-end juice extractor for household use

Julia Davidsson ; Elisabeth Malm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek