In English

Synthesis and physicochemical study of novel amino acid based surfacants

Yunxiang Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Synthesis, surfactant, hydrophobic, CMC, NMR.Publikationen registrerades 2012-02-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek