In English

The Effect of Turbulence on the Gravitational Instability of Galactic Discs

Volker Hoffmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Turbulence, Gravitational Instability, Galactic DiscsPublikationen registrerades 2012-02-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155383

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek