In English

Selektiv presentation av komplexa alarmflöden

Selective presentation of complex alarm flows

Marcus Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 27 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Acobiaflux har ett alarmhanteringssystem som erbjuder ett brett utbud av funktionalitet som används av flera stora företag. Men det finns fortfarande flera utmaningar för alarmsystem som skulle kunna förbättras. Ett av dem är när systemet blir överbelastat av antalet samtidigt inkommande alarm. Det är detta problem som denna uppsats ger ett lösningsförslag på. Arbetsgången delades in i olika faser: litteraturundersökning och inläsning på domänalarmsystem, framtagning av kravspecifikation och användargränssnitt. Slutligen genomgång av befintlig kodbas samt implementering av ett lösningförslag på problemet. Detta resulterade i en fungerande prototyp och i ett lyckat införande i det befintliga systemet. Men även diskussioner om problem som uppstod under arbetets gång har dokumenterats.Publikationen registrerades 2012-02-24. Den ändrades senast 2015-08-12

CPL ID: 155378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek