In English

Study on dilute acid- and ionic liquid pretreatment of agro wastes. Potential second generation bioethanol production

Yonis Ismail
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155364

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek