In English

Live Color Space

Maria Thyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek