In English

Screening methods for aquatic toxicity of surfactants

Linda Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Aquatic toxicity, screening test, OECD standard test, test species, surfactantPublikationen registrerades 2012-02-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155333

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek