In English

Trade outside in - an exploration of food marketplaces in Kisusmu, Kenya

Frida Skarp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek