In English

Analysis of a new mobile phone security algorithm called ZUC

Marwan Mostafa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX031/2011, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek