In English

A measurement system for human movement analysis

Muhammad Atif ; Serkan Serdaroglu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX104/2011, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek