In English

Branding and design propositions for HED transmission systems for heavy construction equipment

Emelie Sirkka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek