In English

Reward Systems and Incentives in a Project Based Organisation Identification of Reward Systems and Incentives influencing Construction Site Managers

Tobias Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-143, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction site manager, Rewards, Reward systems, Incentives, Project Based OrganisationPublikationen registrerades 2012-02-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek