In English

Reward Systems’ Affect on Production Managers’ Motivation A Study in a Construction Company

Maria Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-142, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: reward systems, work motivation, project management, organisational rewards, extrinsic rewards, intrinsic rewards, hygiene-motivation theory, production managers, site managers, construction sites.Publikationen registrerades 2012-02-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155092

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek