In English

How to achieve success in iconic construction projects: the iron triangle hegemony challenged

EDOUARD PROUST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-133, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: success, iron triangle, Bilbao effect, client, preliminary studies, iconic architecture, uncertainty managementPublikationen registrerades 2012-02-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek