In English

Low speed maneuvering aids for long vehicle combinations

Kristoffer Borre ; Richard Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155081

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek