In English

Principles of material supply and assembly systems in an automotive production system

Gebremedhin Tesfay Gebretsadik ; Dhasarathi Srinivasan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek