In English

Bottom-up characterisation of the Spanish building stock - Archetype buildings and energy demand

Georgina Medina Benejam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 100 s. Examensarbete. T - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 9897232, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek