In English

Dental implant technology clustering and technology life-span analysis using ontology-based patent intelligence

Sean Long Hoang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: dental implant, ontology, key phrase analysis, clustering, life-span analysisPublikationen registrerades 2012-02-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek