In English

Ecological hazard identification of the minesto 'deep green commercial' tidal stream turbine

Brendan O'Driscoll
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 78 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-10. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 154980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek