In English

Creating Open Innovation Arenas Towards a Framework for the Hot Pots of Open Innovation

Markus Hällbrant ; Johan Ingvarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 86 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:004, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek